လူၾကီးမင္းတို႔၏ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု၊ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္ ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္လူေနအိမ္မ်ားမွ ထြက္ရိွေသာ အေညွာ္နံ႔ႏွင့္ မီးခုိးမ်ား၊ အပူေငြ႕ႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ အျခားေသာ ညစ္ညမ္းအနံ႔ဆိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို အုပ္ေဆာင္း ေခါင္းတိုင္၊ ပိုက္လိုင္း ႏွင့္ အနံ႔သတ္ေပါင္းအိုးမ်ား တပ္ဆင္၍ (Blower & Exhaust Fan) ဆိုဒ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ဆြဲထုပ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္း။ Air Con & Ventilation Duct Line အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ Insulation လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္ရံုတံေလွ်ာက္ႏွင့္ အိမ္ေရတံေလွ်ာက္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ မုန္႔ဗန္း၊ မုန္႔ခြက္၊ ငါးဗန္း၊ ပုဇြန္ဗန္း ႏွင့္ အျခားေသာ ဗန္းခြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို သြပ္ျပား၊ သံျပား၊ စတီးျပား၊ ဒန္ျပား၊ ေၾကးျပားမ်ားႏ်ွင့္ လူၾကီးမင္းတို႔၏ စိတ္တိုင္းက် ေခတ္မီ၊ လွပ၊ ေသသပ္ ခိုင္ခန္႔ ျမန္ဆန္ေစရန္ ေခတ္မီစက္ၾကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူ ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။

မွတ္ခ်က္။

အနံ႔သတ္အိုးမ်ားျဖင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ အနံ႔ဆိုးမ်ားကို ပေပ်ာက္ေအာင္ ေရႊေညာင္ပင္ ကိုတင့္လြင္ ႏွင့္ ညီအစ္ကိုမ်ား သံျဖဴလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ယူလုပ္ေပးပါသည္။ စက္ရံုေရတံေလွ်ာက္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လံုးခ်င္းအိမ္ ေရတံေလွ်ာက္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို လူၾကီးမင္းတို႔ စိတ္တိုင္းက် တာဝန္ယူ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

Contact Information

တာေမြရံုး

  • +၉၅-၁-၅၄၄ ၁၈၅
  • +၉၅-၁-၈၆၀ ၃၆၄ ၁

 

ဗဟန္းရံုး

  • +၉၅-၁-၅၄၁ ၅၆၀

 

စက္ရံု

  • +၉၅-၁-၈၁၀ ၀၂၈ ၁
ရံုးခ်ဳပ္

အမွတ္(၁)၊ အေရွ႕ျမင္းျပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ တာေမြအဝိုင္းထိပ္၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္။